TŁUMACZENIA CERTYFIKOWANE

TŁUMACZENIA CERTYFIKOWANE


Coraz więcej polskich przedsiębiorstw podejmuje współpracę z firmami spoza Polski, jak i również coraz więcej Polaków zakłada własne działalności za granicą. Znakomita znajomość języka angielskiego pozwala reprezentantom i szefom polskich firm czuć się swobodnie podczas prowadzenia rozmów w trakcie spotkań biznesowych, jednak jeżeli chodzi o oficjalne pisma, umowy czy dokumenty, te zawsze potrzebują potwierdzenia jakości i zgodności treści z tekstem służącym za bazę. W wielu umowach bardzo często pojawia się także branżowe słownictwo, którego znajomość mają wyłącznie wykwalifikowani w danej dziedzinie tłumacze.

Przekład certyfikowany to tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę tłumaczy Ministerstwa Sprawiedliwości. Tłumaczenie takie zawsze opatrzone jest okrągłą pieczęcią tłumacza zawierającą jego imię i nazwisko, a także język, który tłumaczy. Takie tłumaczenia są respektowane w Wielkiej Brytanii i za granicą.

Dokonuję fachowego tłumaczenia tekstu z angielskiego na polski lub z polskiego na angielski z dbałością o poziom merytoryczny tekstu, możliwie krótki czas jej realizacji, a także biorąc pod uwagę cenioną przez klientów poufność. Specjalizuję się w przekładzie takich tekstów jak:

Dokumenty finansowe

 • faktury,
 • sprawozdania finansowe,
 • wyciągi bankowe,
 • analizy finansowe,
 • opinie biegłego rewidenta,
 • raporty ESMA,
 • opinie podatkowe;

Licencje i umowy

 • użyczenia,
 • faktoringu,
 • o pracę,
 • agencyjne,
 • licencyjne,
 • kredytowe,
 • spółek,
 • handlowe;

Dokumenty urzędowe

 • akty notarialne,
 • opinie prawne,
 • pełnomocnictwa,
 • certyfikaty,
 • akty urodzenia,
 • akty małżeństwa,
 • poręczenia,
 • dyplomy,
 • świadectwa;

Dokumenty sądowe

 • pozwy,
 • opinie prawne,
 • akty prawne,
 • odpowiedzi na pozwy,
 • wyroki,
 • ustawy,,
 • orzeczenia sądu,
 • pozwolenia.

Przed wykonaniem zlecenia tłumacz może przedstawić klientowi darmową wycenę. Podczas ustalania kosztów biorę pod uwagę nie tylko długość, ale także charakter tekstu, który będzie tłumaczony. Wycena dociera do klientów po kilku godzinach. Jeżeli zostanie zaakceptowana, przechodzę do realizacji zlecenia, które najczęściej jest gotowe po dobie lub dwóch dniach. Dbam o terminowość i bezbłędność moich tłumaczeń, doskonale wiedząc, jak ważne są powierzane mi do przekładu dokumenty.