TŁUMACZENIA MARKETINGOWE

TŁUMACZENIA MARKETINGOWE


Właściwe przetłumaczenie tekstu marketingowego to nie lada wyzwanie. Dobrze poradzi sobie z nim wyłącznie osoba doświadczona i doskonale zaznajomiona z językiem, w którym daną treść stworzono. Nie wystarczy tu właściwe zrozumienie tekstu źródłowego – niezbędne będzie również obeznanie z kulturą państwa, do którego mieszkańców ma być adresowane tłumaczenie.

Teksty marketingowe rządzą się swoimi prawami i mają to do siebie, że najczęściej budowane są na zasadzie skojarzeń lub też rozmaitych gier słownych, tak, by przyciągały uwagę odbiorców. Przekład wielu z nich może się okazać bardzo trudny lub wręcz niemożliwy – nie tylko ze względu na trudności związane z rozbieżnościami językowymi, ale także różnice kulturowe. Niektóre teksty nie zostaną właściwie odczytane, ponieważ w danej kulturze brakuje im kontekstu – wówczas zadanie tłumacza skupia się na znalezieniu go i dopasowaniu treści w taki sposób, by odbiorcy z innego okręgu kulturowego mogli zrozumieć przekaz np. sloganu stworzonego na innym kontynencie. Jako że wierne tłumaczenie tekstów reklamowych sprawdza się bardzo rzadko, chodzi po prostu o to, by zachować samą ideę reklamy, zachowując jej specyficzny styl.

Tłumaczenie marketingowe powinno zostać powierzone tłumaczowi, który dzięki swemu doświadczeniu i obyciu z daną kulturą będzie w stanie sprostać zadaniu i trafnie odtworzyć sens reklamy tak, by nie straciła ona swego charakteru. Nierzadko tłumacz musi niemal od podstaw stworzyć chwytliwe hasło, które odpowiednio zadziała na rynek docelowy. Hasło przetłumaczone nieprawidłowo bądź opacznie może zadziałać na niekorzyść firmy, która z niego korzysta, w tym przyczynić się do znacznej utraty zainteresowania klientów. Jest to odpowiedzialne zadanie, do wykonania którego należy wyznaczyć odpowiednią osobę.

Przykładowe teksty, których tłumaczenie znajduje się w ofercie:

  • ulotki, broszury, materiały reklamowe,
  • kampanie reklamowe,
  • hasła reklamowe,
  • reklamy,
  • teksty na strony internetowe,
  • notatki prasowe,
  • badania rynku.

Jako tłumaczka mogę pochwalić się dużym doświadczeniem w tłumaczeniu tekstów o charakterze reklamowym. Moja wiedza obejmuje nie tylko wszystko to, co dotyczy samego języka angielskiego, ale też to, co wiąże się z kulturą państw, w których się z niego korzysta. Śledzę trendy marketingowe, bacznie obserwuję pojawiające się nowe słowa, wyrażenia, modne zwroty oraz wszelkie zmiany zachodzące obecnie w języku angielskim. Dzięki temu mogę zaoferować przekład, który zostanie właściwie zrozumiany, a co za tym idzie – spełni powierzane mu zadanie marketingowe.