Tłumaczenia prawnicze

TŁUMACZENIA PRAWNICZE


Na szczególną uwagę zasługują tłumaczenia specjalistyczne – to od nich wymaga się najwięcej precyzji, szczegółowości. Tłumacz zajmujący się tego typu zleceniami musi wykazywać się nie tylko jak najlepszą znajomością języka oraz wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie tłumaczeń różnego typu, ale musi też posiadać zasób wiedzy, słownictwa oraz informacji specjalistycznych, by najlepiej oddać sens oraz znaczenie tłumaczonych przez siebie tekstów. Tłumaczenia prawnicze to dziedzina, która nieustannie się rozwija. Tego typu tłumaczenia są wykorzystywane coraz częściej, a wynika to z rosnącej popularności międzynarodowych firm oraz globalizacji. Firmy działają często nie tylko w różnych miastach, ale też w różnych krajach. Niekiedy zawierają współpracę z zagranicznymi przedstawicielami.

Dobra jakość tłumaczeń prawniczych jest kwestią niezwykle istotną dla poprawnego działania danego przedsiębiorstwa oraz jego powodzenia na rynku. Liczy się wierność tłumaczenia – jego funkcjonalność oraz formalność, a także poprawność i konsekwencja terminologiczna czy unikanie podawania informacji zbędnych lub nieobecnych w tekście źródłowym. Błędem jest też niedotłumaczenie, czyli pominięcia – zamierzone czy też nie. Każdy przetłumaczony tekst musi też charakteryzować się największą poprawnością językową w zakresie ortografii, składni, frazeologii oraz interpunkcji.

Do najczęściej zamawianych tłumaczeń prawniczych zalicza się szereg tekstów różnego typu, zarówno pochodzących od osób prywatnych, jak i firm czy przedsiębiorstw. Wymienić tu można:

  • dokumentację sądową różnego typu,
  • umowy prywatne oraz umowy spółek,
  • umowy o pracę,
  • umowy o najem lub kupno mieszkania,
  • pełnomocnictwa,
  • akty notarialne,
  • ekspertyzy prawne,
  • korespondencję prawniczą,
  • akty normatywne UE.

Klient w wypadku powyższych tłumaczeń może zarówno szukać tłumaczenia uwierzytelnionego, jak i zwykłego. Pierwsze – tłumaczenie przysięgłe – posiada odpowiednią pieczątkę, która potwierdza jakość merytoryczną tekstu. Ten typ dokumentu wymagany jest często przez różnego typu urzędy oraz instytucje.