USŁUGI

USŁUGI


Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe, znane również jako poświadczone lub uwierzytelnione, są wymagane w Polsce oraz za granicą przez różne organy administracji lokalnej oraz centralnej. Również instytucje kredytowo-finansowe oraz licencyjno-rejestracyjne uznają jedynie tłumaczenia uwierzytelnione przez tłumacza przysięgłego.

Do najczęściej tłumaczonych dokumentów opatrzonych pieczęcią tłumacza przysięgłego należą polish:

  • akty urodzenia
  • akty małżeństwa
  • świadectwa szkolne
  • dyplomy, zaświadczenia
  • zaświadczenia o niekaralności
  • dokumentacja ubezpieczeniowa
  • dokumenty rejestracyjne pojazdu
  • dokumentacja dotycząca zdolności kredytowej

Za stronę rozliczeniową tłumaczenia przysięgłego stosuje się przelicznik:
1125 znaków ze spacjami = 1 strona rozliczeniowa

Tłumaczenia certyfikowane

Tłumaczenia certyfikowane są wykonywane głównie na potrzeby instytucji/urzędów brytyjskich. Nie są one natomiast honorowane przez organy administracyjne na terenie Polski. Każde tłumaczenie jest opatrzone certyfikatem tłumacza, który potwierdza zgodność tłumaczenia z kopią/oryginałem dokumentu. Ponadto, tłumacz wymienia swoje uprawnienia zawodowe oraz przynależności do stosownych stowarzyszeń tłumaczy. Tłumaczenie certyfikowane nie jest opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenia specjalistyczne

Tłumaczenia prawnicze (dokumentacja sądowa, wyroki, postanowienia sądowe, umowy spółek, umowy o pracę, umowy najmu, pełnomocnictwa, akty normatywne UE, ogólna korespondencja prawnicza)
Tłumaczenia medyczne (zaświadczenia lekarskie, raporty medyczne dla firm ubezpieczeniowych itp.)
Tłumaczenia techniczne (specyfikacja urządzeń, artykuły prasowe, teksty egzaminacyjne CPCS itp.)

Tłumaczenia zwykłe

Tłumaczanie zwykłe obejmują tłumaczenie wszelkiej korespondencji, ulotek, broszur i wiele innych.